تلفن پشتیبانی : 09939667599
به سایت ثبت نام آزمون در زمانهای معین شده مراجعه کنید
به لینک منابع آزمون مراجعه کنید. البته کتاب خاصی معرفی نشده است.
بله. در صفحه ویرایش اطلاعات از کلید فراموشی کد رهگیری استفاده کنید.
بله از لینک ویرایش اطلاعات استفاده کنید
آزمون در شهر پارسیان برگزار میگردد.
خیر. همه میتوانند در این آزمون در صورت داشتن شرط سن بر اساس رشته های مشخص شده ثبت نام کنند. از لینک شرایط آزمون اطلاعات کامل را دریافت نمایید.